Regulamin sklepu internetowego bizuteria-srebrna.pl

Mój koszyk : 0,00 zł
Biżuteria Srebrna Silver Art - znajdź nas na Facebooku

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy pod adresem www.bizuteria-srebrna.pl zwany dalej SKLEPEM prowadzony jest przez Janusza Więcława prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Silver-Art Janusz Więcław z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wolsztyńskiej 13/3, nr NIP: 7780163186, REGON: 632311392, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem ewidencyjnym 08248/90 zwanego dalej SILVER ART.

Zamówienia

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej SKLEPU, poczty elektronicznej na adres: kontakt@bizuteria-srebrna.pl oraz pod numerem telefonu (0048) 061 8675 425.
3. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest do chwili otrzymania przez SILVER ART zapłaty za zamówienie.
4. Anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili jego wysłania do Kupującego.
5. Cena podana przy oferowanym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
6. Wszystkie ceny towarów oferowanych przez SILVER ART obejmują należny podatek od towarów i usług (podatek VAT).
7. Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zapłaty za towar (w przypadku wyboru płatności przelewem oraz płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych Transferuj.pl) lub w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego (w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze lub płatności za pobraniem). W przypadku realizacji zamówienia na biżuterię artystyczną termin ten wynosi 30 dni.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wszystkie towary oferowane przez SILVER ART są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Płatność

10. Dopuszcza się następujące formy płatności:
a) przelew na rachunek bankowy SILVER ART,
b) zapłata za pośrednictwem systemu płatności internetowych Transferuj.pl,
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
d) płatność za pobraniem (płatność gotówką listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze towaru).

Dostawa

11. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej – według wyboru Kupującego.
12. Koszty dostawy ponosi Kupujący z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Koszty dostawy ponosi SILVER ART w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
a) wartość zamówienia przekracza 300 zł,
b) wybrano sposób zapłaty inny niż płatność za pobraniem,
c) dostawa ma nastąpić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
14. Przed odbiorem zamówionego towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki i w razie zastrzeżeń zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z SILVER ART.

Prawo odstąpienia od umowy

15. Kupujący, który złożył zamówienie może od niego odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania zamówionego towaru (wzór oświadczenia do pobrania).

Reklamacje

16. Reklamacje można składać osobiście w siedzibie SILVER ART, pisemnie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bizuteria-srebrna.pl.

Dane osobowe

17. Dane osobowe Kupujących oraz osób, które zarejestrowały konto w sklepie, nie są udostępniane osobom trzecim, a ich pozyskiwanie i gromadzenie ma na celu wyłącznie umożliwienie realizacji zamówień.
18. Administratorem danych osobowych jest SILVER ART.
19. Kupujący oraz osoby które zarejestrowały konto w sklepie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Postanowienia końcowe

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
21. W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał wdać się w spór z SILVER ART w związku z obsługą reklamacji towaru ma on możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.
22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.